Examens

Om de ontwikkeling van de karateka’s te kunnen beoordelen, houden we binnen Karateschool Fightin’ Nabil twee keer per jaar examens: in januari (halverwege het seizoen) en juni/juli (vlak voor de zomervakantie). Met de examens wordt een periode van gericht trainen voor de karateka’s afgesloten en afhankelijk van de individuele vorderingen beloond met nieuwe gekleurde vuistjes of een nieuwe kleur band. Jeugdkarateka’s doen automatisch mee met de vuistjesexamens. Karateka’s die voor een bandexamen in aanmerking komen, ontvangen tijdig een uitnodiging van hun lesgever indien zij voldoende klaar worden geacht om betreffend examen te doen, altijd ter beoordeling van de lesgever(s).

KLIK HIER voor ons graduatiesysteem:

Indien een karateka onverhoopt verhinderd is voor een examen dient hij/zij dit zelf tijdig aan te geven, zodat gekeken kan worden naar een andere datum voor het examen. Daarnaast kan het Technisch Platform in individuele gevallen een tussentijds examen inplannen.

KLIK HIER voor alle exameneisen t/m bruine band.

Bij elk examen worden de karateka’s op drie hoofdonderdelen beoordeeld door de examencommissie:

1. Kihon
2. Kata
3. Kumite

De beoordelingscriteria die de examencommissie hanteert zijn o.a. begrip van de traditionele waarden & principes, correcte vorm, inzet, focus, timing, afstand, ritme, balans, bewegingscontrole en inzicht. Bij de jongste karateka’s vragen we ook de standen én telt concentratie & luistergedrag nadrukkelijk mee.

Osdorp dec 2015

De exameneisen tot en met de bruine band zijn zo opgezet dat ze de karateka zo goed mogelijk voorbereiden op een toekomstig zwarte bandexamen. De examens tot en met de bruine banden worden in de dojo van de Karateschool afgenomen. De zwarte band kun je alleen halen op nationale examens van de Karate-do Bond Nederland in Harderwijk. Om examen voor de zwarte band te mogen doen, moet je minimaal 12 jaar, drie jaar lid van de bond en een halfjaar 1e kyu zijn.

Exameneisen ZWARTE band (1e dan)