Huishoudelijk reglement

Alle leden conformeren zich automatisch aan onze Algemene Voorwaarden en onderstaande huis- en gedragsregels:

Dojo-etiquette:

– Bij het betreden en verlaten van de dojo maak je bij de ingang een buiging.
– Bij aanvang van de les wordt er een groetceremonie gehouden. Als je te laat komt, neem je in seiza (op je knieën zittend) plaats aan de zijkant van de
zaal en wacht je op een teken van de leraar dat je aan de les mag deelnemen.
– Toon onderling respect en behulpzaamheid. Groet elkaar voor en na elke oefening.
– Als je tijdens de les de zaal wilt verlaten, vraag je toestemming aan de leraar. Ga ALTIJD voor de les naar het toilet.
– Concentreer je op de les, luister goed als de leraar een oefening uitlegt en houd je aan de opgedragen oefening.
– Train tijdens de les optimaal en maak geen storende opmerkingen of bewegingen.
– Mobiele telefoons dienen of op stil of uitgezet te worden.
– Bij het bezoeken van de trainingen moet iedereen de schoenen in de kleedkamer uitdoen. Het is niet toegestaan de dojo met schoenen te betreden.

Veiligheid & Hygiëne:

– Leden zijn verplicht enige (acuut opgelopen) gezondheidsrisico’s te melden aan de lesgever(s).
– Houd het karatepak schoon en gestreken.
– Het dragen van beschermers tijdens het sparren is verplicht.
– Nagels van handen en voeten moeten kort geknipt zijn.
– Sieraden dienen voor aanvang van de les te worden af- of uitgedaan. Als dat niet mogelijk is, dienen ze te worden afgeplakt.
– Bind lang haar vast in een staart.
– Zorg ervoor dat anderen tijdens de les niet worden gehinderd door nare lichaamsgeuren of overmatig gebruik van parfum.
– Loop gedurende de les nooit tussen twee trainende karateka’s door of voor iemand langs.
– Laat om diefstal te voorkomen geen bezittingen achter in de kleedkamers. Zorg voor een sporttas en plaats deze aan de zijkant van de dojo.
– De nooduitgang mag niet worden gebruikt als reguliere doorgang.
– Draag bij aan het schoonhouden van kleedkamers en dojo. We huren de ruimte immers.
– Het is leden verboden om doping en/of andere stimulerende middelen te gebruiken.
– Het is leden verboden om slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen te gebruiken; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de karateka.

Gedragsregels voor ouders/verzorgers van leden:

De ouder:
– is in het kader van de ouderparticipatie bij de eerste les van zijn/haar kind verplicht aanwezig
– mag na de eerste les altijd de trainingen bijwonen, maar met gepaste stilte en zonder bemoeienis met de lessen
– is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen
– houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders
– zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd
– ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd
– spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.

Gedragsregels voor lesgevers:

De lesgever:
– heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders
– brengt leden passie bij voor de karatesport
– is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen
– zorgt dat de dojo na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen
– ziet de meerwaarde om karate als middel in te zetten voor de vorming van leden
– creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen
– houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen
– behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau
– heeft aandacht voor fair play
– gebruikt geen alcohol/tabak tijdens het trainen van de leden
– ziet er op toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoon
– ziet er op toe dat mobiele telefoons tijdens de lessen uit of op stil staan
– zorgt er voor het huishoudelijk reglement voor de leden na geleefd worden.

Kleedkamer-beleid:

– Jongste kabouters (t/m 5 jaar): ouders (ongeacht geslacht) mogen mee naar de kleedkamer om hun kind te ondersteunen met om- en aankleden. Wel geldt het vier-ogen-beleid. Dus nooit alleen één volwassene in de kleedkamer bij kinderen, altijd minimaal twee.

– Voor alle andere groepen en leeftijdscategorieën (vanaf 6 jaar) geldt dat kinderen zich – net als op school – zelf moeten omkleden. Vaders mogen alleen door de jongens kleedkamer lopen naar de trainingsruimte, moeders alleen door de meisjes kleedkamer.

Schoenen-beleid:

Voor het betreden van de trainingsruimte vragen we toeschouwers (om hygiënische redenen) te allen tijde hun schoenen uit te doen in de kleedkamer of plastic overschoenen (shoe covers, blauw van kleur, zoals in zwembad) te gebruiken.

Uiteindelijk gaat het ons om één ding: alle kinderen op plezierige, veilige en onbezorgde wijze laten sporten. Dit is in onze ogen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van club én ouders. Vandaar deze huisregels en richtlijnen. Zie ook ons beleid rond veilig sportklimaat.