Veilig sportklimaat

Een veilig sportklimaat is voor ons uitermate belangrijk. Fenomenen als treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Wat voor de één grappig is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de ontvanger de activiteit of situatie als ongewenst ervaart. Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder of bijvoorbeeld een lesgever is.

Protocollen
Hieronder een overzicht van onze belangrijkste protocollen:

Protocol anti-pesten

Protocol tegen seksuele intimidatie

VCP
In het kader van verdere professionalisering van onze Karateschool is besloten om (steeds voor een periode van 4 jaar) de functie van Vertrouwens Contact Persoon (VCP) in te vullen. De VCP heeft een geheimhoudingsplicht en is een persoon die luistert en niets doet zonder eerst te overleggen met de melder. De VCP van de club is Melissa Valk. Zij te bereiken via e-mail: VCP@fightinnabil.nl