WIKF Nederland

Karateschool Fightin’ Nabil is eveneens aangesloten bij de Nederlandse tak van de Wado International Karate-Do Federation (WIKF). De WIKF Nederland is de landelijke stijlorganisatie die belangen behartigt voor alle aangesloten clubs en individuele leden. Binnen de WIKF wordt de stijl en cultuur van Tatsuo Suzuki – een leerling van Hironori Otsuka – in stand gehouden. De WIKF is de enige officieel door de WKF wereldwijd erkende Wadobond. Om de twee jaar vinden mondiale kampioenschappen van de WIKF plaats, in de tussenliggende jaren worden continentale Kampioenschappen georganiseerd.

De WIKF Nederland organiseert officiële stijlwedstrijden, seminars en centrale trainingen (kata en kumite) voor genoemde kampioenschappen. Leden van onze Karateschool kunnen lid worden van de WIKF Nederland.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Print het formulier uit, vul het in en lever het in bij het Secretariaat van de Karateschool. Het bijbehorende WIKF-paspoort kost eenmalig 15 euro. Daarvoor dien je ook een recente pasfoto in te leveren.

Website: www.wikf.nl

Als een aanvraag is verwerkt, stuurt de bond het WIKF-paspoort naar de Karateschool. De aanvrager kijgt zijn/haar WIKF-paspoort in de les uitgereikt.

Opzeggen lidmaatschap
Het WIKF-lidmaatschap is een relatie tussen de bond en ieder individueel lid. Opzeggingen lopen derhalve uitsluitend via de WIKF Nederland en niet via de Karateschool. Het lidmaatschap kun je schriftelijk en één maand voor het eind van het kalenderjaar (dus vóór 1 december) opzeggen door een e-mail te sturen naar de Ledenadministratie van de WIKF. Vermeld daarbij je naam, adres, lidnummer.